ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSc) ГАЗИЕВ АДХАМНИНГ ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИНИ САМАРАЛИ СЕЛЕКЦИЯЛАШНИНГ ЭКОЛОГИК ВА ГЕНЕТИК АСОСЛАРИ 06.02.01 – Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси.

Leave a Reply