Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқод институти директорининг илмий ишлар бўйича ўринбосари, қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим ХАТАМОВ Асрор Худойбердиевичнинг «АДИР ШАРОИТИДА ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИНИНГ ЭТАЛОГИЯСИ, БИОЛОГИЯСИ ВА МАҲСУЛДОРЛИГИ» номли монографияси.

Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти директорининг илмий ишлар бўйича ўринбосари, қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим ХАТАМОВ Асрор Худойбердиевичнинг "АДИР ШАРОИТИДА ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИНИНГ ЭТОЛОГИЯСИ, БИОЛОГИЯСИ ВА МАҲСУЛДОРЛИГИ" номли монографияси нашрдан чиқди.  
Монографияда адир шароитида қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг шахсий феъл-атвор хусусиятлари, қўйларни этологик типлар бўйича бир-биридан фарқли жиҳатлари, сурувнинг рангбарангликлар кесимида этологик типларга тақсимланиши, турли этологик типдаги қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг биологик, яъни ўсиш ва ривожланиш, конституционал, ҳаётчанлик ва серпуштлик хусусиятлари ҳамда маҳсулдорлик яъни гўшт, сут, жун, барра тери хусусиятлари ўрганилиб, қўйлар маҳсулдорлигини ошириш илмий жиҳатдан асослаб берилган.

Leave a Reply