Диссертатсиялар

ДИССЕРТАТСИЯЛАР

Фаолият номи Кўрсаткичлар сони
1. 2018 йилдаги диссертасия ҳимоялари сони
Шу жумладан:
1 ДСc илмий даражасини олиш учун қилинган ҳимоялар сони 1
2 ПҳД илмий даражасини олиш учун қилинган ҳимоялар сони 2

 

Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институтида докторантура ва таянч докторантурада таҳсил олаётган тадқиқотчиларҳақидамаълумот
ОТМёкиИТМноми ДокторантФ.И.Ш. ПҳДёкиДСc Докторанткурси Ихтисосликшифри Ихтисосликноми Докторант диссертасияси мавзуси Докторант илмийраҳбари/маслаҳатчиси Ф.И.Ш. ва илмий даражаси
1 ҚЧЕИТИ Абдузоирова Дурдона Юнусовна ПҳД 1 06.02.03. Хусусийзоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси Ўзбекистоннинг тоғолди худудларида хар хил генотипли куйларнинг ўсиши, ривожланиши ва гўшт -ёғ маҳсулдорлигининг шаклланиши ЮсуповС.Ю., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор
2 ҚЧЕИТИ Юсупов Азиз Рустамович ДСc 1 06.02.03. Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси Технологические приемы повышения мясной продуктивности каракульских овец БобокуловН.А., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор
3 ҚЧЕИТИ

 

Уримбетов Ахмет

Абдиразокович

 

ПҳД 2 06.02.03. Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси Шимолий – ғарбий Қизилкум шароитида қорақалпоқ сур қоракўл қўйларининг этологик хусусиятлари БобокуловН.А., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор
4 ҚЧЕИТИ Хусеинова Майсара

Абдувафоевна

ПҳД 2 06.02.01 Қишлоқ хўжалиги хайвонлари  урчитиш, кўпайти
риш, селекцияси
ва генетикаси 
Қарнаб чўл шароитида маҳаллий ва  дурагай эчкиларнинг био-маҳсулдорлик хусусиятлари АриповУ.Кҳ.., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор
5 ҚЧЕИТИ Торешова Амина

Уббиниязовна

ПҳД 3 06.02.03 Хусусийзоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси Шимолий Қорақалпоғистон ҳудудида ҳар хил сақлаш шароитида эчкиларнинг маҳсулдорлик хусусиятлари БазаровС.Р., қ.х.ф.д., досент
6 ҚЧЕИТИ КличевЗафар

Сафарович

 

 

ПҳД 3 06.02.03 Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси Қизилқум завод типидаги сур қоракўл қўйлари маҳсулдорлигини оширишнинг илмий – амалий асослари  БобокуловН.А., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор
7 ҚЧЕИТИ Ёркулов Хусан

Нарзуллаевич

ПҳД 3 06.02.03 Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси Рангбаранглиги яхши ифодаланган сур рангли  қоракўл терилари етиштиришнинг селекцион услубларини такомиллаштириш Базаров С.Р., қ.х.ф.д., досент
8 ҚЧЕИТИ Раббимов Абдулло ДСc 3 06.01.08 Ўсимликшунослик Чўл яйловлари ҳосилдорлигини оширишнинг интродукция ва селекция асослари Махмудов М.М.., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор
9 ҚЧЕИТИ  

 

 

Хакимов Уктам Нормухамедович

ДСc 3 06.02.01 Қишлоқ хўжалиги хайвонлари  урчитиш, кўпайти
риш, селекцияси
ва генетикаси 
Кўк рангли қоракўл қўйлари ранг-барангликларидаги ранг нотекисликларининг сабаблари ва уларни бартараф этиш методлари Арипов У.Кҳ.., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор
Илмий ишлар бўйича директори                                             М.Сч. Исмаилов

Илмий кадрлар таёрлаш ва патентлаш

бўйича бош мутачассисЛ.Кҳ.Акҳмадалиева

 

Leave a Reply