Qorako’l qo’ylari selektsiyasi

genetikasi, ko’paytirish va qayta urchitish hamda naslchilik ishlari.

Qorako’l ko’ylarini

oziqlantirish va asrash

Cho’l yaylovlaridan samarali foydalanish

va ularning holatini yaxshilash

Cho’l-yaylov chorvachiligining

ekologik muammolarini o’rganish

Qorako’lchilik va cho’l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti

Institutning asosiy faoliyat yo’nalishlari

Qorako’lchilik va cho’l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti 1930 yil 26 oktyabrida Yer islohoti Xalq komissariatining 254-sonli bo’yrug’i bilan Kattaqo’rg’on tajriba stantsiyasi sifatida tashkil etilib, 1935 yil 29 iyuldagi 1028-sonli bo’yrug’i bilan O’zbekiston, 1939 yil 23 apreldagi 542-sonli bo’yrug’i bilan Butunittifoq qorako’lchilik ilmiy-tadqiqot institutiga aylantirilgan.

Qorako'lchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy tadqiqot instituti

Qorako’l qo’ylari selektsiyasi genetikasi, ko’paytirish va qayta urchitish hamda naslchilik ishlari, Cho’l-yaylov chorvachiligining ekologik muammolarini o’rganish ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug’ullanadi

Institutning asosiy faoliyat yo’nalishlari

Qorako’lchilik va cho’l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti 1930 yil 26 oktyabrida Yer islohoti Xalq komissariatining 254-sonli bo’yrug’i bilan Kattaqo’rg’on tajriba stantsiyasi sifatida tashkil etilib, 1935 yil 29 iyuldagi 1028-sonli bo’yrug’i bilan O’zbekiston, 1939 yil 23 apreldagi 542-sonli bo’yrug’i bilan Butunittifoq qorako’lchilik ilmiy-tadqiqot institutiga aylantirilgan.

Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даража берувчи PhD.05/30.12.2019. Qx.75.01 рақамли илмий кенгаш мажлиси 2020 йилнинг 29 декабрь куни соат 10:00 да ўтказилиши белгиланган. Илмий кенгаш мажлисида: 1. Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти мустақил изланувчиси Назарова Мохира Азаматовнанинг 06.02.01-Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси ихтисослиги бўйича «Қизилқум шароитида ясси гулли сур рангли қоракўл қўйларини урчитиш ва селекциялаш хусусиятлари» мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишларининг очиқ ҳимояси онлайн тарзда ўтказилади. 2. Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали мустақил изланувчиси Бекбаев Ханполат Арысланбаевичнинг 06.02.03 – Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси ихтисослиги бўйича «Қорақалпоғистон шароитида қоракўл қўйларининг сут маҳсулдорлигини оширишни такомиллаштириш» мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишларининг очиқ ҳимояси онлайн тарзда ўтказилади.

2020 йилнинг 4 декабрь куни соат 9:00 да Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.05/30.12.2019. QX.75.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар мажлисини ўтказиш белгиланган. Илмий семинарда Қоракўлчилик ва чўл экологияси  илмий тадқиқот институти  мустақил изланувчиси М.А.Назарованинг 06.02.01- “Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси” ихтисослиги бўйича “Қизилқум шароитида ясси гулли сур рангли қоракўл қўйларини урчитиш ва селекциялаш хусусиятлари” мавзусидаги ҳамда Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали мустақил изланувчиси Х.А.Бекбаевнинг 06.02.03-Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси ихтисослиги бўйича «Қорақалпоғистон шароитида қоракўл қўйларининг сут маҳсулдорлигини оширишни такомиллаштириш» мавзусидаги қишлоқ хўжалик фанлари бўйича фалсафа  доктори (PhD) диссертацияларининг муҳокамаси бўлиб ўтади.

O’zbekiston Respublikasi,
Samarqand shahri.
Mirzo Ulug’bek ko’chasi, 47 — uy

+99866 233-32-79

uzkarakul30@mail.ru